Sinkinezija (atipična, abnormalna regeneracija) je komplikacija koja se javlja nakon ozljede VII. moždanog živca – nervus facialisa (ličnog živca) – kao posljedica pareze n. facialisa

Sinkinezija = ”syn” znači ”zajedno” i ”kinesis” znači ”pokret”. Sinkinezija stoga znači ”zajednički pokret”, odnosno nevoljni pokret povezan s onim voljnim. 

Tip sinkinezije koji je najčešće opisivan nazvan je kombinacijom imena dviju uključenih mišićnih skupina, s time da se prvi dio odnosi na voljnu motornu grupu nakon koje slijedi nevoljna. Npr., OKULARNO – ORALNA SINKINEZIJA = kada svjesne (voljne) kontrakcije regije oka, kao treptanje ili podizanje obrva, izaziva nevoljno pokret usana i ORALNO – OKULARNA SINKINEZIJA = kada voljna kontrakcija usne regije, kao smijanje i pućenje usana, izaziva nevoljnu kontrakciju oka. 

Uzrok tih nevoljnih ili zajedničkih pokreta je nerazdvojena regeneracija ličnog živca koja nastupa nakon ozljede. Postoje 4 moguća mehanizma za koja se misle da bi mogli biti uzrok sinekinezije:

  1. Atipična (abnormalna) regeneracija ”pogrešno spajanje” – npr. aksoni koji idu iz jezgre facialnog živca u mozgu se u regeneraciji pogrešno spoje na krive periferne mišićne skupine. Pretpostavlja se da je to mjesto pogrešnog spajanja mjesto lezije (tamo gdje je živac oštećen upalom i sl.), ali je jedna studija iz 2004. godine pokazala da su ti ponovno regenerirani aksoni neorganizirani duž cijele njihove dužine, kao i na mjestu lezije. 
  2. Efaptička transmisija je električna komunikacija između grana živaca, pretpostavlja se da je razlog stanjena mijelinska ovojnica živčanih vlakana, a to znači da su slabo izolirani. 
  3. Nuklearna (jezgrovna) prepodražljivost – teorija glasi da postsinaptička stanica, jednom kada izgubi ulazni dio od degeneriranih aksona, stvara dodatne neurotransmiterske receptore i tako postaje preosjetljiva. Kao rezultat te preosjetljivosti, odgovara na neurotransmitere koje daje živac u blizini. 
  4. Neprilagodljiva kortikalna plastičnost – u studiji iz 2018., koristeći se magnetskom rezonancom, nađena je kortikalna reorganizacija u primarnom senzomotornom području i u dodatnom motornom području u mozgu. Ta neprilagodljiva plastičnost se odnosi na plastičnost živčanog sustava koja vodi do poremećaja funkcije. 

Mnogi autori misle da je kombinacija više od jednog, a vjerojatno svih ovih mehanizama, uključeno kod nastanka sinkinezije. 

Važno je prepoznati da se pojava sinkinezija učestalo javlja 5-6 mjeseci nakon pojave pareze, iako se u nekim slučajevima može javiti i ranije – nakon 3 mjeseca, a generalno se povećava nakon 2 godine od pojave pareze n. facialisa.

Ivana Čordaš