Operacija je često vrlo stresno i strašno iskustvo za mnoge ljude. Cilj operacije je da ljudima koji pate od određenih tegoba pomogne, no svejedno nije jednostavno otići „pod nož“. Rekao bih da je činjenica da možete otići k fizioterapeutu na pripremu za operaciju još uvijek, nažalost, nepoznata. 

Vrlo važna stavka cjelokupne rehabilitacije pacijenta nakon kirurškog zahvata/operacije je upravo preoperativna fizioterapija, tj. fizioterapija prije same operacije. Kako bi rehabilitacija i oporavak nakon kirurškog zahvata bili optimalni potrebno je proći samu pripremu za istu, a to postižemo preoperativnim fizioterapijskim procesom. 

Cilj preoperativnog fizioterapijskog procesa je: 

  • pripremiti muskulaturu na operativni zahvat vježbama istezanja i snaženja – utrenirani mišić će se puno prije oporaviti i povratiti snagu nakon faze neaktivnosti koja je neizbježna u postoperativnom razdoblju
  • poboljšati tjelesnu kondiciju kako bi nakon samog zahvata pad kondicije bio što manji, a posljedično oporavak tijela efikasniji i brži
  • edukacija pacijenta (posturalne pozicije koje će zauzimati nakon operacije, vježbe koje će izvoditi nakon operacije, davanje različitih savjeta kako se nositi s problematikom nakon operacije kako bi oporavak bio što bolji sa što manjim zauzimanjem kompenzatornih pozicija)

Također, ovisno o vrsti operacije možda će vam biti potrebna edukacija: 

  • hoda sa štakama
  • hoda uz i niz stepenice
  • ustajanja iz kreveta
  • odlaska do toaleta
  • ulaska u automobil i izlaska iz automobila
  • namještanja ortoze i sl. 

Sve se to može odraditi tijekom preoperativnog fizioterapijskog procesa kako biste bili spremni na ono što vas potencijalno čeka nakon kirurškog zahvata.

Naravno, preoperativna rehabilitacija je individualna te njen tijek i plan ovisi o vrsti operacije i segmenta koji će biti operiran. Da biste imali što bolji fizioterapijski plan potrebno je proći sveobuhvatnu i kvalitetnu fizioterapijsku procjenu kako bi se detektirali problemi nastali zbog glavne tegobe i kako bi se prepoznale kompenzacije te kako bi uz pomoć procjene odredili najkvalitetniji mogući preoperativni fizioterapijski proces. Preoperativnim fizioterapijskim procesom postiže se bolji i brži oporavak te se smanjuje pojavnost postoperativnih komplikacija.

Adrian Brajković