IVANA ČORDAŠ o Bellovoj parezi

IVANA ČORDAŠ o Bellovoj parezi

Bellova pareza je unilateralna facijalna paraliza naglog početka, koja nastaje kao rezultat lezije sedmog moždanog živca, nervusa facialisa. Bellovom parezom obično opisujemo relativno iznenadnu pojavu slabosti mišića lica zbog disfunkcije n. facialisa…