• OžUJAK 31, 2019
  Inkontinencija nakon poroda – kako riješiti ovaj problem?

  Inkontinencija nakon poroda – kako riješiti ovaj problem?

  Inkontinencija ili nevoljno otjecanje mokraće je rijetka tema socijalnih čavrljanja

  • OžUJAK 28, 2019
  Bemer terapija – pomoć kod zarastanja dijabetičkih rana

  Bemer terapija – pomoć kod zarastanja dijabetičkih rana

  Mikrocirkulacija je funkcionalno najvažniji dio ljudskog krvotoka koja se događa u posebno razgranatoj mreži najmanjih krvnih žila. Ondje se obavljaju egzistencijalni zadaci: opskrba tkiva i organa hranjivim tvarima i kisikom, uklanjaju se krajnji produkti…

  • VELJAčA 15, 2019
  IVANA ČORDAŠ o Bellovoj parezi

  IVANA ČORDAŠ o Bellovoj parezi

  Bellova pareza je unilateralna facijalna paraliza naglog početka, koja nastaje kao rezultat lezije sedmog moždanog živca, nervusa facialisa. Bellovom parezom obično opisujemo relativno iznenadnu pojavu slabosti mišića lica zbog disfunkcije n. facialisa…