Naš osnivač, gđa. Jadranka Brozd, jedan je od vodećih stručnjaka na području primjenjene fizikalne terapije, vanjski suradnik i predavač na nekoliko visokoškolskih ustanova u RH, predavač na međunarodnim konferencijama te jedan od vodećih autoriteta u RH za područje fizioterapijske procjene, pareze facialis i sklerodermije.

Dobrodošli u našu privatnu praksu

Fizikalna terapija Jadranka Brozd

Fizikalna terapija Jadranka Brozd prva je privatna praksa fizikalne terapije u RH koja kroz duži niz godina postojano i uspješno razvija svoju terapijsku i edukativnu djelatnost. Od osnivanja 1994. godine do danas, kroz našu privatnu praksu fizikalne terapije su školovane i osposobljene generacije danas samostalnih i uspješnih fizikalnih terapeuta. Naša jedinstvenost leži u vrhunskoj usluzi fizoterapijske procjene koja je temelj za preporuku i provedbu individualiziranog plana tretmana kojega provode naši certificirani terapeuti kroz različite specijalizirane hands-on manualne tretmane ili primjene najsofisticiranijih elektroterapijskih procedura fizikalne terapije.

  • Cilj je svakom klijentu kroz stručnu fizioterapijsku procjenu detektirati uzrok problema, te ga u aktivnom partnerstvu terapeuta i klijenta u što kraćem vremenu otkloniti
  • Visoko-educirani, stručni i ljubazni terapeuti fizikalne terapije objasnit će vam uzrok, otkloniti simptome te vas educirati kako samostalno održavati rezultate
  • Sve fizioterapijske  opcije koje nudimo znanstveno su potvrđene te imaju dokazano povoljno djelovanje na klijente dugoročno

Naš tim